

watch [\\d]+)\/revisions":{"namespace":"wp\/v2","methods":["GET"],"endpoints":[{"methods":["GET"],"args":{"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"context":{"required":false,"default":"view","enum":["view","embed","edit"],"description":"Scope waaronder de aanvraag gedaan wordt; bepaalt de velden die aanwezig zijn in de reactie.","type":"string"}}}]},"\/wp\/v2\/posts\/(?P

http://sansingmcpherson.com/category/home/ [\\d]+)\/revisions\/(?P[\\d]+)":{"namespace":"wp\/v2","methods":["GET","DELETE"],"endpoints":[{"methods":["GET"],"args":{"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"id":{"required":false,"description":"Unieke identificatie van het object.","type":"integer"},"context":{"required":false,"default":"view","enum":["view","embed","edit"],"description":"Scope waaronder de aanvraag gedaan wordt; bepaalt de velden die aanwezig zijn in de reactie.","type":"string"}}},{"methods":["DELETE"],"args":{"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"id":{"required":false,"description":"Unieke identificatie van het object.","type":"integer"},"force":{"required":false,"default":false,"description":"Moet waar zijn, omdat revisies geen prullenbak hebben.","type":"boolean"}}}]},"\/wp\/v2\/pages":{"namespace":"wp\/v2","methods":["GET","POST"],"endpoints":[{"methods":["GET"],"args":{"context":{"required":false,"default":"view","enum":["view","embed","edit"],"description":"Scope waaronder de aanvraag gedaan wordt; bepaalt de velden die aanwezig zijn in de reactie.","type":"string"},"page":{"required":false,"default":1,"description":"Huidige pagina van de collectie.","type":"integer"},"per_page":{"required":false,"default":10,"description":"Het maximale nummer van items die geretourneerd moeten worden in de resultaten.","type":"integer"},"search":{"required":false,"description":"Limiteer resultaten tot degenen die met een string overeenkomen. ","type":"string"},"after":{"required":false,"description":"Beperk reactie tot berichten die gepubliceerd zijn na een gegeven ISO8601-conforme datum.","type":"string"},"author":{"required":false,"default":[],"description":"Resultaten beperken tot berichten die toegekend zijn aan specifieke auteurs.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"author_exclude":{"required":false,"default":[],"description":"Zorg dragen dat resultaten berichten uitsluiten die zijn toegekend aan specifieke auteurs.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"before":{"required":false,"description":"Reacties op berichten die gepubliceerd zijn voor een gegeven ISO8601-conforme datum beperken.","type":"string"},"exclude":{"required":false,"default":[],"description":"Vaststellen dat de resultaten specifieke ID's niet bevat.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"include":{"required":false,"default":[],"description":"Resultaten beperken tot specifieke ID's.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"menu_order":{"required":false,"description":"Resultaat beperken tot berichten met een specifieke menu_order waarde.","type":"integer"},"offset":{"required":false,"description":"Offset het resultaat met een specifiek aantal items.","type":"integer"},"order":{"required":false,"default":"desc","enum":["asc","desc"],"description":"Sorteerattribuut oplopend of aflopend rangschikken.","type":"string"},"orderby":{"required":false,"default":"date","enum":["author","date","id","include","modified","parent","relevance","slug","include_slugs","title","menu_order"],"description":"Verzameling rangschikken op basis van het attribuut van het object.","type":"string"},"parent":{"required":false,"default":[],"description":"Limit result set to items with particular parent IDs.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"parent_exclude":{"required":false,"default":[],"description":"Resultaten beperken tot alle items behalve die met een bepaalde parent ID.","type":"array","items":{"type":"integer"}},"slug":{"required":false,"description":"Resultaat beperken tot berichten met \u00e9\u00e9n of meer specifieke slugs.","type":"array","items":{"type":"string"}},"status":{"required":false,"default":"publish","description":"Gelimiteerd resultaat ingesteld op berichten toegewezen aan een of meerdere statussen.","type":"array","items":{"enum":["publish","future","draft","pending","private","trash","auto-draft","inherit","request-pending","request-confirmed","request-failed","request-completed","any"],"type":"string"}}}},{"methods":["POST"],"args":{"date":{"required":false,"description":"De datum waarop het object gepubliceerd is, in de tijdzone van de site.","type":"string"},"date_gmt":{"required":false,"description":"De datum waarop het object is gepubliceerd, in GMT.","type":"string"},"slug":{"required":false,"description":"Een alfanumerieke sleutel voor het object, uniek voor het type.","type":"string"},"status":{"required":false,"enum":["publish","future","draft","pending","private"],"description":"Een status voor het object.","type":"string"},"password":{"required":false,"description":"Een wachtwoord om toegang tot de inhoud en samenvatting af te schermen.","type":"string"},"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"title":{"required":false,"description":"De titel voor het object.","type":"object"},"content":{"required":false,"description":"De inhoud voor het object.","type":"object"},"author":{"required":false,"description":"Het ID voor de auteur van het object.","type":"integer"},"excerpt":{"required":false,"description":"De samenvatting van het object.","type":"object"},"featured_media":{"required":false,"description":"Het ID van de uitgelichte afbeelding voor het object.","type":"integer"},"comment_status":{"required":false,"enum":["open","closed"],"description":"Of reacties al dan niet toegestaan zijn op het object.","type":"string"},"ping_status":{"required":false,"enum":["open","closed"],"description":"Of een object al dan niet kan worden gepingd.","type":"string"},"menu_order":{"required":false,"description":"De volgorde van het object in relatie tot een ander object van hetzelfde type.","type":"integer"},"meta":{"required":false,"description":"Metavelden.","type":"object"},"template":{"required":false,"description":"Het themabestand om dit object weer te geven.","type":"string"}}}],"_links":{"self":"http:\/\/www.baare.com\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}},"\/wp\/v2\/pages\/(?P[\\d]+)":{"namespace":"wp\/v2","methods":["GET","POST","PUT","PATCH","DELETE"],"endpoints":[{"methods":["GET"],"args":{"id":{"required":false,"description":"Unieke identificatie van het object.","type":"integer"},"context":{"required":false,"default":"view","enum":["view","embed","edit"],"description":"Scope waaronder de aanvraag gedaan wordt; bepaalt de velden die aanwezig zijn in de reactie.","type":"string"},"password":{"required":false,"description":"Het wachtwoord voor het bericht als deze met een wachtwoord is beveiligd.","type":"string"}}},{"methods":["POST","PUT","PATCH"],"args":{"id":{"required":false,"description":"Unieke identificatie van het object.","type":"integer"},"date":{"required":false,"description":"De datum waarop het object gepubliceerd is, in de tijdzone van de site.","type":"string"},"date_gmt":{"required":false,"description":"De datum waarop het object is gepubliceerd, in GMT.","type":"string"},"slug":{"required":false,"description":"Een alfanumerieke sleutel voor het object, uniek voor het type.","type":"string"},"status":{"required":false,"enum":["publish","future","draft","pending","private"],"description":"Een status voor het object.","type":"string"},"password":{"required":false,"description":"Een wachtwoord om toegang tot de inhoud en samenvatting af te schermen.","type":"string"},"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"title":{"required":false,"description":"De titel voor het object.","type":"object"},"content":{"required":false,"description":"De inhoud voor het object.","type":"object"},"author":{"required":false,"description":"Het ID voor de auteur van het object.","type":"integer"},"excerpt":{"required":false,"description":"De samenvatting van het object.","type":"object"},"featured_media":{"required":false,"description":"Het ID van de uitgelichte afbeelding voor het object.","type":"integer"},"comment_status":{"required":false,"enum":["open","closed"],"description":"Of reacties al dan niet toegestaan zijn op het object.","type":"string"},"ping_status":{"required":false,"enum":["open","closed"],"description":"Of een object al dan niet kan worden gepingd.","type":"string"},"menu_order":{"required":false,"description":"De volgorde van het object in relatie tot een ander object van hetzelfde type.","type":"integer"},"meta":{"required":false,"description":"Metavelden.","type":"object"},"template":{"required":false,"description":"Het themabestand om dit object weer te geven.","type":"string"}}},{"methods":["DELETE"],"args":{"id":{"required":false,"description":"Unieke identificatie van het object.","type":"integer"},"force":{"required":false,"default":false,"description":"Of de prullenbak overgeslagen moet worden en dus permanent verwijderd moet worden.","type":"boolean"}}}]},"\/wp\/v2\/pages\/(?P

cheap viagra with dapoxetine [\\d]+)\/revisions":{"namespace":"wp\/v2","methods":["GET"],"endpoints":[{"methods":["GET"],"args":{"parent":{"required":false,"description":"Het ID van het bovenliggend object.","type":"integer"},"context":{"required":false,"default":"view","enum":["view","embed","edit"],"description":"Scope waaronder de aanvraag gedaan wordt; bepaalt de velden die aanwezig zijn in de reactie.","type":"string"}}}]},"\/wp\/v2\/pages\/(?P

